Dirvožemio tyrimai

 

     Atliekame dirvožemio ėminių paėmimo ir dirvožemio tyrimus. Šie tyrimai reikalingi norintiems sudaryti geras sąlygas savo augalams, kad jie atskleistų visą savo grožį. Tam reikia tinkamos dirvos, skirtingiems augalams reikia skirtingos dirvos, todėl tik tyrimų metu galime sužinoti tikslią dirvos sudėtį. Gavus tyrimo rezultatus parinksime tinkamą dirvos tręšimo normą ir sudėtį, pagerinsime dirvos struktūrą.

 

     Prieš vejos įrengimą būtina atlikti dirvos tyrimus tam, kad nustatyti PH. Vejai įrengti tinkama dirvos reakcija – silpnai rūgšti (pH 5,5 – 6,5). Jeigu žemė rūgšti, reikėtų ją nukalkinti.

 

Eil.Nr.

Tyrimo pavadinimas

1

Anglies (organinės arba bendros) nustatymas dirvožemyje

2

Anglies (neorganinės) nustatymas dirvožemyje

3

Al judriojo nustatymas dirvožemyje

4

Al nustatymas dirvožemyje

5

Aromatinių angliavandenilių nustatymas kolorimetriniu metodu dirvožemyje

6

As nustatymas dirvožemyje

7

B judriojo nustatymas dirvožemyje

8

Ba nustatymas

9

Bazių sumos nustatymas dirvožemyje

10

Benzapireno nustatymas dirvožemyje

11

Bromidų nustatymas dirvožemyje

12

Ca suminio nustatymas dirvožemyje

13

Ca, Mg, K, Na, nustatymas BaCl2 dirvožemyje.

14

Cezio 137 ir stroncio 90 nustatymas dirvožemyje

15

Chloridų nustatymas dirvožemyje

16

Cianidų nustatymas dirvožemyje

17

Co judriojo nustatymas dirvožemyje

18

Cr*6 nustatymas kolorimetriniu metodu dirvožemyje

19

Cu judriojo nustatymas dirvožemyje

20

Detergentų nustatymas dirvožemyje

21

Dirvožemio granuliometrinės sudėties nustatymas(visos frakcijos)

22

Dirvožemio granuliometrinės sudėties nustatymas (tik fizinis molis)

23

Drėgnio (lauko) nustatymas dirvožemyje

24

Drėgnio (higroskopinio) nustatymas dirvožemyje

25

EC - elektrinio laidžio nustatymas dirvožemyje

26

F suminio nustatymas dirvožemyje

27

F vandenyje tirpus nustatymas dirvožemyje

28

Fe judriojo nustatymas dirvožemyje

29

Fenolių nustatymas dirvožemyje

30

Frakcijinio P nustatymas dirvožemyje

31

Hg nustatymas dirvožemyje

32

Hidrolizinio rūgštumo nustatymas dirvožemyje

33

Huminių ir fulvo rūgščių nustatymas

34

Humuso nustatymas

35

Humuso sudėties nustatymas

36

Judrių P2O5+K2O nustatymas dirvožemyje

37

Judrūs P2O5 arba K2O (vienas iš jų)

38

K suminio nustatymas dirvožemyje

39

Karbonatų (CO3) nustatymas kalcimetru dirvožemyje

40

Mainų Ca nustatymas dirvožemyje

41

Mainų katijonų Ca ir Mg nustatymas dirvožemyje

42

Mainų Mg nustatymas dirvožemyje

43

Mainų Na nustatymas dirvožemyje

43

Mainų rūgštumo nustatymas dirvožemyje

45

Makro elementų: pH,N,P,K,Ca,Mg,EC,Cl nustatymas miško daigynams

46

Makro elementų: pH,N,P,K,Ca,Mg,EC,Cl nustatymas šiltnamio dirvožemyje

47

Mg suminio nustatymas dirvožemyje

48

Mikroelementų nustatymas šiltnamio dirvožemyje (B,Cu,Zn,Mn,Fe)

49

Mn judriojo nustatymas dirvožemyje

50

Mo judriojo nustatymas dirvožemyje

51

Mo suminio nustatymas dirvožemyje

52

N min. (NO3, NH4) nustatymas drėgnuose mėginiuose dirvožemyje

53

N min.(NO3, NH4) nustatymas išdžiovintuose mėginiuose dirvožemyje

54

N suminio nustatymas dirvožemyje

55

Na nustatymas

56

Naftos nustatymas IR

57

Naftos produktų nustatymas

58

Naftos produktų nustatymas C10 - C40

59

Organinio fosforo + neorganinio fosforo nustatymas

60

Organinės medžiagos nustatymas

61

P suminio nustatymas dirvožemyje

62

Pašto išlaidos

63

Pesticidų likučių: chloro organinių junginių nustatymas

64

Pesticidų likučių: organinių azoto arba fosforo junginių nustatymas

65

Pesticidų likučių (vieno pavadinimo) nustatymas

66

Pesticidų likučių identifikavimas su MSD detektoriumi

67

pH nustatymas dirvožemyje

68

pH, P2O5, K2O nustatymas dirvožemyje

69

pH,N,P,K,pelenų nustatymas durpėse

70

Polichlorbifinilų nustatymas

71

Radioaktyvumo nustatymas nedeginant

72

Radioaktyvumo nustatymas sudeginant

73

Rekomendacijų paruošimas lauko augalų tręšimui

74

S judriosios nustatymas dirvožemyje

75

S suminės nustatymas dirvožemyje

76

Sb nustatymas dirvožemyje

77

Se nustatymas dirvožemyje

78

Si nustatymas dirvožemyje

79

Si, Al, Ca, Mg, K, Na, S, Fe suminių kiekių dirvožemyje nustatymas sulydant

80

Sn nustatymas dirvožemyje

81

Sr nustatymas dirvožemyje

82

Sunkiųjų metalų nustatymas (1 elementas)

83

Sunkiųjų metalų nustatymas (2 elementai)

84

Sunkiųjų metalų nustatymas (3 elementai)

85

Sunkiųjų metalų nustatymas (4 elementai)

86

Sunkiųjų metalų nustatymas (5 elementai)

87

Sunkiųjų metalų nustatymas (6 elementai)

88

Sunkiųjų metalų nustatymas (7 elementai)

89

Sunkiųjų metalų nustatymas (8 elementų: Cd,Cr,Ni,Pb,Cu,Zn,Mn,Fe)

90

Tyrimų protokolo paruošimas užsienio kalbą(1lapas)

91

Tyrimų rezultatų aptarimas

92

Tyrimų ataskaitos paruošimas

93

V nustatymas dirvožemyje

94

Zn judriojo nustatymas dirvožemyje

95

Kitos analizės